atmosfèros langa, elektromagnetinių bangų, kurias praleidžia atmosfera, spektro sritys. Du pagrindiniai atmosferos langai: optinis (bangos ilgis λ = 300–900 nm) ir radijo bangų (3 mm–3 m). Keletas siauresnių ir ne tokių pralaidžių atmosferos langų yra infraraudonojoje ir submilimetrinėje spektro srityje. Ultravioletinius spindulius (λ < 300 nm) sugeria atmosferos ozonas, deguonis ir azotas; infraraudonuosius (λ > 900 nm) – vandens garai ir anglies dioksidas; radijo bangas, kurių λ > 30 m, atspindi viršutiniai jonosferos sluoksniai. Kalnuose, dykumose, lėktuvuose ar aukštybiniuose balionuose įrengtose astronomijos observatorijose stebėjimams atsiveria daugiau atmosferos langų. Visas elektromagnetinių bangų diapazonas prieinamas stebėti tik kosminiais teleskopais.