atmosfèros zondãvimas, oro sąlygų ir kai kurių atmosferos procesų tyrimas aerologiniais prietaisais laisvojoje atmosferoje. Radiozondus į laisvąją atmosferą iki 40 km aukščio iškelia aerologiniai balionai, lėktuvai, aerostatai. Zonduojant atmosferą gaunama duomenų apie vėją, atmosferos slėgį, oro temperatūrą, drėgnį.

Aukštutiniai atmosferos sluoksniai zonduojami iš meteorologinių raketų ir palydovų. Debesų pasiskirstymą, ozono sluoksnio kaitą fotografuoja meteorologiniai palydovai. Horizontaliam atmosferos zondavimui, dažniausiai atmosferos taršos sklidimui matuoti, naudojami lazeriai.

Lietuvoje atmosferą zonduoja Kauno aerologijos stotis.

496