atnaš paruošmas (lot. offertorium), pirmoji katalikų Eucharistijos liturgijos dalis. Atnašų paruošimą sudaro sudaro: atnašų giedojimas; duonos atnašavimas (ji bus perkeista į Jėzaus Kristaus kūną); aklamacija (Garbė Tau, Dieve, per amžius!); vyno ir vandens maišymas (simbolizuoja Dievo ir tikinčiųjų susijungimą); vyno atnašavimas (jis bus perkeičiamas į Jėzaus Kristaus kraują); aklamacija; kunigo tyli malda; atnašų smilkymas (ne visada); rankų apiplovimas ir paraginimas melstis; atnašų malda. Atnašų paruošimo atitikmuo – stačiatikių proskomidija.

2919