Banáičio spaustùvė, pirmoji lietuvių spaustuvė Kaune. Veikė 1905–18. Savininkas S. Banaitis. Pirmasis spaudinys – laikraštis Lietuvos balsas (1906 01 20). Daugiausia spausdino Šv. Kazimiero draugijos leidinius, laikraščius (Garnys, Kauno žinios, Viensėdis) ir žurnalus (Ateitis, Bažnytinė apžvalga, Draugija, Lietuvaitė, Lietuvos mokykla, Vienybė). 1914 spaustuvė turėjo keturias spausdinimo, dvi brošiūravimo mašinas, linotipą, dirbo 35 darbininkai. Per metus išspausdindavo apie 25–35 pavadinimų knygų. 1918 spaustuvę nupirko Šv. Kazimiero draugija.

2593