chazãrai (chazara), tiurkų klajoklių gentys, nuo 4 a. antros pusės gyvenusios stepėse tarp Volgos žemupio ir Kaukazo (manoma, atkeliavo iš Azijos paskui hunus, kalbėjo tiurkams bulgarams gimininga chazarų kalba). Nuo maždaug 560 valdė Tiurkų kaganatas. 7 a. viduryje sukūrė Chazarų kaganatą. Nuo 8 a. dauguma chazarų išpažino judaizmą, dalis tapo sėslūs. Kaganatui iširus 11–13 a. susiliejo su kitomis tiurkų tautomis (iš jų kilo karaimai, kumykai).

2271