Cini Giovani (Džovanis Čnis, Cnis), de Cino, de Cinno, de Czimo 1495Settignano (Toskanos sr.) 1565Vilnius ar Krokuva, Lietuvos skulptorius, architektas. Italas. 1519–34 (su pertraukomis) gyveno ir dirbo Lenkijoje: 1524–29 karaliaus rūmų Krokuvoje skulptorius. Su kitais atstatė Plocko katedrą (1932–34), kapitulos namus Krokuvoje (1535), sukūrė paminklų. Nuo 1535 lankėsi, apie 1545 apsigyveno Vilniuje. Po 1539 Vilniaus katedros gaisro vadovavo jos atstatymo darbams. Su B. Z. da Gianotti dalyvavo statant ir rekonstruojant Vilniaus Žemutinę pilį (1546–48), mirus B. Z. da Gianotti vadovavo darbams. Senosios gotikinės Šv. Onos bažnyčios Žemutinėje pilyje vietoje suprojektavo Šv. Barboros bažnyčią (1551, liko nebaigta), jai sukūrė karaliaus Žygimanto Augusto žmonos Elžbietos paminklą (1552; su skulptoriumi G. M. Padovano) ir altorių (1553).

955