detonãvimas (pranc. détonner – nukrypti nuo tono), netikslus intonavimas dainuojant arba grojant. Detonavimo priežastys – prasta muzikos atlikėjų klausa, netobulas balso valdymas arba griežimas, prastos kokybės instrumentas.