deuteragonstas (gr. deuteragōnistēs < deuteros – antras + agōnistēs – aktorius), antrasis aktorius (iš trijų) senovės graikų teatre, ne pagrindinių vaidmenų atlikėjas. Pasak Aristotelio, antrąjį dramos aktorių pirmasis įvedė Aischilas, taip sumažindamas choro vaidmenį ir svarbiausią reikšmę suteikdamas dialogui. Tobulindamas savo meistriškumą deuteragonistas galėjo tapti ir protagonistu – pirmuoju aktoriumi.

1706