deuterònas, vandenilio izotopo deuterio atomo branduolys. Susideda iš 1 protono ir 1 neutrono. Žymimas 2H arba D. Svarbiausios charakteristikos: masė lygi 2,0135 atominės masės vienetų, nukleonų ryšio energija 2,24579 MeV, magnetinis momentas 0,857406 branduolinio magnetono. Sužadintųjų būsenų deuteronas neturi.