dèvai (skr. dēva – dievas), senovės Indijos mitologijoje – dievų pavadinimas. Devai skirstomi į dangaus (Varūna, Višnus), oro (Indra, Rudra) ir žemės (Agnis, Sarasvatė). Tekstuose minimų devų skaičius įvairuoja (333, 3306 arba 3339). Mituose vaizduojamos devų ir asurų kovos.

2271