devalvãcija (pranc. dévaluation < de… + lot. valeo – turiu vertę, kainuoju), šalies nacionalinės valiutos fiksuoto kurso kitų šalių valiutų, tarptautinių atsiskaitymų vienetų atžvilgiu oficialus sumažinimas. Devalvacija atliekama siekiant įvairių ekonominių tikslų. Įteisinamas faktinis nacionalinės valiutos nuvertėjimas dėl infliacijos šalyje ir (arba) šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficito; šiuo atveju sumažėja eksportuojamos produkcijos kaina užsienio valiuta ir padidėja produkcijos konkurencingumas, padidėja importuojamos produkcijos kaina nacionaline valiuta, sumažėja importas. Pašalinami kitų šalių valiutų devalvacijos padariniai šalies ekonomikai. Skatinamas šalies eksportas. Devalvacijos neigiamas aspektas – sumažėja pasitikėjimas šalimi, kuri buvo priversta devalvuoti savo valiutą. Devalvacija kaip pinigų politikos priemonė galutinai susiformavo 20 amžiuje, pavyzdžiui, Prancūzijos franko devalvacija atlikta 1926, Didžiosios Britanijos svaro sterlingų – 1931, Jungtinių Amerikos Valstijų dolerio – 1933. Galiojant aukso standartui būdavo devalvuojamas nacionalinio piniginio vieneto aukso turinys.

2687