devzų poltika, valstybės politika nacionalinės valiutos kursui reguliuoti. Devizų politika įgyvendinama centriniam bankui superkant arba parduodant devizas. Norėdamas pakelti nacionalinės valiutos kursą, centrinis bankas parduoda devizas už nacionalinę valiutą ir taip dirbtinai padidina jos paklausą. Norėdamas sumažinti nacinalinės valiutos kursą, centrinis bankas elgiasi priešingai: supirkdamas devizas didina nacionalinės valiutos pasiūlą. Devizų politikos atmaina yra valiutinė intervencija – stambios trumpalaikės operacijos valiutų rinkoje. Devizų politika pradėta naudoti 19 amžiuje. Plačiai taikyta per Didžiąją depresiją ir po jos, pavyzdžiui, 1936 devizų politiką naudojo 20 Europos valstybių (Lietuva nuo 1935 10 01).

2687