dez… (pranc. dés… < lot. dis…), priešdėlis, reiškiantis trūkumą (pavyzdžiui, dezorganizacija – organizuotumo stoka), pašalinimą (dezaktyvavimas) ar išnaikinimą (dezinfekcija), iškraipymą (dezinformacija).