dezaktyvãvimas (dez… + lot. activus – veiklus), radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo užterštų paviršių, iš vandens, maisto produktų. Mechaninis dezaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų šalinimas nuo užterštų paviršių mechaniškai (plaunama, šluojama, valoma, siurbiama). Fizikocheminis dezaktyvavimas – radioaktyviųjų medžiagų plovimas dezaktyvuojamaisiais tirpalais. Vanduo dezaktyvuojamas filtruojant. Užterštas maistas naikinamas.