dezavãcija (pranc. désavouer – atsižadėti, atšaukti), valstybės vadovo ar vyriausybės aktas, kuriuo anuliuojami jų paskirto diplomatinio atstovo veiksmai, atlikti be įgaliojimų. Po dezavacijos diplomatinis atstovas dažniausiai atšaukiamas.