dezertỹras (pranc. déserteur < lot. deserto – pabėgu), asmuo, savavališkai palikęs savo karinį dalinį arba vengiantis atlikti karinę prievolę. Dezertyrų pagausėja dėl karo pralaimėjimų ir kariuomenės demoralizacijos.