dezinformãcija (dez…+ informacija), klaidinančių žinių skleidimas dažniausiai politinės propagandos tikslais. Jai skleisti paprastai naudojama žiniasklaida.

2617