dezintegrãcija (dez… + integracija), visumos skilimas į atskiras dalis.