dhjanà (skr. dhyāna – mąstymas), Indijos religijose – meditacijos pratybos, t. p. per meditaciją pasiekta aukštesnė sąmonės būsena. Upanišadose dhjana apibrėžiama kaip sąmonės sutelkimas į vieną objektą arba skiemens OM kartojimą. Patandžalio jogos sistemoje dhjana yra aštuonlinkio kelio 7 (priešpaskutinis) etapas. Tantrizme dhjana reiškia dievybės, mandalos, čakros arba guru vizualizaciją, kurios metu rečituojamos mantros, rankomis atliekami tam tikri gestai. Medituojantis žmogus mintyse sukuria tikrovę, susitapatina su ja ir atsisakydamas savo individualybės susivienija su dievyste.

171