dhvãni (skr.), Indijos poetikos terminas, nusakantis paslėptą užuominą. Dhvani teoriją išplėtojo Anandavardhana (9 a.). Jis teigė, kad užuomina turi sukelti estetinį išgyvenimą skaitytojui (ar dramos žiūrovui). Dhvani gali būti daiktas, kalbos figūra ir rasa (emocija, įsivaizduojamas išgyvenimas).

171