di… (gr.), priešdėlis, reiškiantis, kad objektas sudarytas iš dviejų dalių (pavyzdžiui, dilogija), turi du požymius (dimorfizmas).