diafònija (gr. diaphōnia – nedermė), senovės graikų muzikos teorijoje – disonansas. Diafonija yra visi intervalai, išskyrus oktavą, kvintą ir kvartą.