diaftorèzė (gr. diaphtheirō – ardau), regrèsinis metamorfzmas, retrogrãdinis metamorfzmas, magminių ir metamorfinių uolienų sudėties ir sandaros kitimas, vykstantis žemesnėje temperatūroje ir slėgyje negu jos susidarė. Vyksta žemės plutoje (kilimo ir denudacijos metu), giluminėse lūžių zonose. Diafrorezės metu susidariusios uolienos vadinamos diaftoritais, bet turi ir tikslesnius pavadinimus (pvz., kristalinis skalūnas, gneisas). Diafrorezės terminą 1909 sukūrė austrų petrografas F. J K Becke.

2916