diagonalióji kompozcija, komponavimo būdas: kūrinio elementai išdėstomi pagal vieną arba kelias, kartais susikertančias, įstrižaines. Gali būti plokštuminė arba erdvinė, paryškinta spalvomis, apšvietimu, šešėliais. Taip sukomponuotas kūrinys pasižymi ekspresyvumu, dramatizmu. Plokštuminė diagonalioji kompozicija taikyta jau senovės Rytų dailėje, sudėtingesnė, išplėtotos perspektyvos diagonalioji kompozicija – vėlyvajame renesanse (Rafaelio sienų tapyba Vatikano rūmuose, 1509–14). Ypač išplito baroko, buvo populiari romantizmo dailėje. 20 a. taikyta retai.

2972