dialèktinis materialzmas, viena pagrindinių marksizmo dalių. 19 amžiaus viduryje sukūrė K. Marxas ir F. Engelsas. Remdamiesi materijoje glūdinčiu priežastingumo principu, jie aiškino bendriausius gamtos, visuomenės ir mąstymo raidos dėsnius. Dialektinis materializmas sudaro marksizmo metodologijos filosofinį pagrindą.