diapazònas (gr. dia pasōn (chordōn) – per visas (stygas)), senovės graikų muzikos teorijoje – oktava.