diárchija (di…+ gr. archē – valdžia), dvivaldỹstė, dviejų asmenų ar institucijų, turinčių vienodus įgaliojimus, valdžia. Ikiistoriniais laikais kai kurios giminės ar gentys, nenorėdamos sutelkti valdžios į vienas rankas, kartais taip rinkdavo vadus. Diarchijos elementų buvo ir senovės Romoje respublikos laikotarpiu, pvz., 2 konsulai, Spartoje – 2 karaliai. Kartais neteisingai diarchija vadinamas Algirdo ir Kęstučio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdymas (1345–77) – tuomet Algirdas buvo didysis kunigaikštis, o Kęstutis – jo submonarchas.