diceñtrikas (di… + centras), chromosoma arba chromatidė su dviem centromeromis. Susidaro susijungus dviem chromosomos fragmentams, turintiems po centromerą.

3163