dichloretãnas, ClCH2CH2Cl, bespalvis saldaus kvapo skystis. Molekulinė masė 98,96. Virimo temperatūra 83,47 °C, tankis 1253 kg/m3. Gerai tirpsta organiniuose tirpikliuose, šiek tiek vandenyje. Reaguodamas su chloru sudaro 1,2‑trichloretaną, dichloretano chloro atomus lengvai pakeičia nukleofilai. Gaunamas chlorinant etileną. Naudojamas vinilchloridui, etilendiaminui, etilenglikoliui, polisulfidiniam kaučiukui gaminti, kaip tirpiklis ir fumigantas. Apsinuodijus dichloetanu svaigsta galva, pykina; dichloetanas pažeidžia nervų sistemą, kepenis, inkstus. Koncentracijos ribinė vertė 1 mg/m3 (vidutinė paros), 3 mg/m3 (didžiausia vienkartinė).