dichotòmija, dvišãkis šakójimasis, augalų šakojimosi būdas, kai pagrindinė stiebo ar gniužulo ašis dalijasi į 2 naujas maždaug vienodas šakas. Yra keli dichotomijos tipai: izotomija (šakos vienodo ilgio) ir anizotomija (šakų ilgis skiriasi). Dichotomija būdinga daugiausia sporiniams induočiams.

1316