arti plonojo lęšio optinės ašies esančio objekto tikrasis apverstas ir padidintas atvaizdas; AB – objektas, AB′ – atvaizdas, LL′ – lęšis, F, F′ – lęšio židiniai

ddinimas, reiškinys, kuris rodo, kiek kartų optinės sistemos sukurto atvaizdo tiesiniai ir kampiniai matmenys yra didesni (mažesni) už paties daikto atitinkamus matmenis. Tiesinis skersinis didinimas β yra atvaizdo atkarpos, statmenos sistemos optinei ašiai, ilgio l′ ir atitinkamos daikto atkarpos ilgio l dalmuo β = l′/l. Jei |β| > 1, sistema vaizdą didina, jei |β| < 1 – mažina. Tiesinis išilginis didinimas α lygus lygiagrečios su optine ašimi atkarpos Δx′ atvaizdų erdvėje ir atitinkamos atkarpos Δx daiktų erdvėje santykiui: α = Δx' / Δx. Kampinis didinimas γ – spindulio atvaizdų erdvėje polinkio į optinę ašį kampo u′ tangento ir jo jungtinio spindulio daiktų erdvėje polinkio kampo u tangento dalmuo: γ = tan u' / tan u. Dydžius α, β, γ sieja lygybė αγ = β. Kai optinė sistema yra ore, γ = 1/β, t. y. kampinis didinimas yra atvirkščias tiesiniam didinimui. Tai reiškia, kad kuo didesnis tiesinis didinimas, tuo siauresni šviesos pluošteliai, kuriantys atvaizdą, ir mažesnė atvaizdo apšvieta. Skersinis didinimas – svarbi projekcinių optinių prietaisų charakteristika. Išilginis didinimas apibūdina erdvinio objekto atvaizdo aiškumą ekrane. Kampinis didinimas labai svarbus stebint tolimus objektus, nusako teleskopų optines sistemas.

1333