didỹsis sargýbininkas, 17–18 a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro karo pareigūnas. Aukščiausias iš sargybininkų. Pareigybė įsteigta 1635 Lenkijos pavyzdžiu. Pareigas tiksliau nustatė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lauko etmono Jonušo Radvilos 1649 parengti kariniai nuostatai. Viena svarbiausių pareigų – rūpintis karaliaus saugumu per karines peržiūras ir nagrinėjant karinius reikalus teismuose; rūpinosi ir karo stovyklų apsauga, kontroliavo atvykstančias ir išvykstančias vėliavas (pulkus). Didįjį sargybininką skirdavo valdovas. Pirmasis didysis sargybininkas buvo Grigalius Mirskis, paskutinis (1794–95) – L. Gelgaudas.

2336