didỹsis sekretõrius 18 a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro pareigūnas. Lenkijos pavyzdžiu jau 16 a. pradžioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukščiausiuoju sekretoriumi titulavosi Jonas Sapiega. Pagal 1504 Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro statutą, didysis sekretorius turėjo būti išskirtas iš kitų didžiojo kunigaikščio raštinės darbuotojų, jo pareigybė turėjo tapti pirmąja pagal rangą nesenatoriška pareigybe, bet oficialiai ji įsteigta tik 1764 Seimo nutarimu. Pirmasis didysis sekretorius – J. L. Chreptavičius, paskutinis (1794–95) – V. Tengoborskis (Tęgoborski).

2336