didỹsis stovỹklininkas, 17–18 a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaro karo pareigūnas. Buvo aukščiausias iš stovyklininkų. Rūpinosi karinės stovyklos įkūrimu ir uždarymu, tvarka joje. Didįjį stovyklininką skirdavo valdovas. Pareigybė įsteigta 1633. Pirmasis – Povilas Petras Trizna, paskutinis (1794–95) – Aleksandras Mykolas Pociejus.

2336

didysis gurguolininkas