didžiarùsiai (rus. vielikorusy, vielikorossy), rusų tautos pavadinimas 17–19 amžiaus rusų literatūroje. Dažniausiai taip vadinti europinės dalies rusai (Didžioji Rusija). Terminas atsirado, tiek norint pabrėžti didžiarusių reikšmę, tiek atskirti rusus nuo baltarusių, mažarusių (Rusijos imperijoje vartotas oficialus ukrainiečių tautos vardas), rutėnų ir kitų. 20 amžiaus pabaigos mokslinėje literatūroje didžiarusių terminas vartotas rusų kalbos svarbiausiomis tarmėms (šiaurinei, pietinei ir vidurinei) pavadinti.