didžiáusias palankùmas, statusas, kurį valstybė suteikia kitai valstybei, jos fiziniams ir juridiniams asmenims prekybos ir kitose srityse (teikiant paslaugas, steigiant įmones, vykdant jūrų navigaciją ir kita). Grindžiamas nediskriminavimo principu, nustatomas tarptautinėmis sutartimis. Didžiausio palankumo statusas yra lygiavertis tam, kurį valstybė jau suteikė ar suteiks kitai valstybei. Jei šalis taiko tam tikrą muitų tarifų lygį didžiausio palankumo valstybei, tai jis turi būti taikomas ir kitoms didžiausio palankumo šalims. Didžiausio palankumo statusas yra vienas pagrindinių Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos bei Pasaulio prekybos organizacijos principų. Juo siekiama, kad visos susitarimo dalyvės mažintų muitus ir jų visiškai atsisakytų.

1036