didžiáusioji leidžiamóji koncentrãcija, DLK, rodiklis cheminių medžiagų kenksmingumui žmonių darbo ir gyvenamosios vietos aplinkoje apibūdinti. Viršijus didžiausiąją leidžiamąją koncentraciją cheminės medžiagos poveikis žmonių sveikatai yra žalingas. Lietuvoje taikyta iki 2002; pakeista į koncentracijos ribinę vertę.

2509