ddžiojo kunigáikščio dvãras (Lietuvoje), Lietuvõs ddžiojo kunigáikščio dvãras, didžiojo kunigaikščio ūkinis vienetas. Ankstyvosios monarchijos laikais valdovo domene, ilgainiui ir už jo ribų, kūrėsi didžiojo kunigaikščio dvarai (kiemai). To meto valdymo sistema rėmėsi valdovo kelionėmis iš vieno dvaro į kitą – nuolat lankantis būdavo įtvirtinama valdžia ir suvartojami sukaupti maisto produktai. Tokie dvarai ilgainiui virto ūkio vienetais (išliko iki Abiejų Tautų Respublikos padalijimų). Buvo ir specialių didžiojo kunigaikščio dvarų: medžioklės (pvz., Varėnos), derybų (pvz., Veliuonos, Skirsnemunės). Pamažu kuriantis nuolatinėms valdovo rezidencijoms (Vilnius, Trakai, Gardinas) atsirado ir nuolatinių didžiojo kunigaikščio dvarų.

2336