diecèzija (lot. dioecesis < gr. dioikēsis – sritis, valda), senovės Romos valstybės administracinis teritorinis vienetas. Nuo 1 amžiaus prieš Kristų miestui priklausanti sritis arba provincijos dalis, nuo 3 amžiaus pabaigos – didelis administracinis teritorinis vienetas, kuriam priklausė iki 16 provincijų. Iš pradžių buvo 12, vėliau – 15 diecezijų. Administravo pretoriaus prefektui pavaldus vikaras.