dielèktrikų poliarizãcija, elektrnė poliarizãcija, vyksmas, per kurį, dažniausiai dėl išorinio elektrinio lauko poveikio, dielektrikas įgauna elektrinį dipolinį momentą. Šis momentas vadinamas elektriniu poliarizuotumu. Tai vektorinis dydis P, lygus dielektriko vienetinio tūrio atomų (molekulių ar jonų) elementariųjų elektrinių dipolinių momentų pi sumai: P =  ( i p i ) / V left ( sum from{i} bold{p}_{nbold{i}} right )/V . Polinių dielektrikų atomų (molekulių) teigiamųjų ir neigiamųjų krūvių q centrai nesutampa, todėl jie yra elektriniai dipoliai ir turi elektrinį dipolinį momentą pi (kai nėra išorinio elektrinio lauko jie orientuoti chaotiškai). Nepolinių dielektrikų atomai (molekulės) neturi elektrinio dipolinio momento, jų pi = 0. Išoriniame elektriniame lauke, kurio elektrinio srauto tankis (elektrinė indukcija) D, polinių dielektrikų elektriniai dipoliai pasukami elektrinio lauko linijų kryptimi – vyksta orientacinė dielektrikų poliarizacija (šį procesą trikdo šiluminis netvarkus atomų judesys). Nepolinių dielektrikų atomai (molekulės) išoriniame elektriniame lauke įgyja elektrinį dipolinį momentą, tai vadinama indukuotoji (sukeltoji) dielektrikų poliarizacija: elektroninė indukuotoji dielektrikų poliarizacija gali atsirasti dėl atomų elektroninio apvalkalo deformacijos, joninė indukuotoji dielektrikų poliarizacija – dėl molekulės teigiamųjų jonų poslinkio elektrinio lauko kryptimi, neigiamųjų – prieš lauką. Dielektrikų poliarizaciją sukelia ir kiti veiksniai: kristaliniai pjezoelektrikai poliarizuojasi nuo mechaninių įtempių, kai kuriuose feroelektrikuose tam tikrame temperatūrų intervale atsiranda savaiminės poliarizacijos sritys. Piroelektrikų poliarizacija kinta dėl temperatūros kitimo. Dielektrikų poliarizaciją keičia jų deformacijos gradientas (fleksoelektrinis reiškinys) ir temperatūros gradientas (termopoliarizacinis reiškinys). Poliarizaciniai krūviai kai kuriuose dielektrikuose (elektretuose) išlieka ilgą laiką net pašalinus poliarizuojamąjį poveikį. Dielektrikų poliarizacija pagrįsti įtaisai plačiai naudojami technikoje: elektronikoje (kondensatoriai), jutiklinėje technikoje (jutikliai, keitikliai) ir kitur.

2125