diendaržis Šiaulių apskrities Radviliškio valsčiaus Kiaulinių kaime (1937, Stasio Vaitkaus nuotrauka; Šiaulių Aušros muziejus)

diẽndaržis, ladaras, aptvaras sodyboje gyvuliams suginti. 16–17 amžiais Lietuvoje jame dažnai buvo vienas ar keli pastatai. 17 amžiaus pabaigoje juos pradėjus jungti po vienu stogu, diendaržis tapo nedengta tvartų dalimi (Aukštaitijoje diendaržį pradėta ir dengti). 19 amžiaus antroje pusėje–20 amžiaus pirmoje pusėje, keičiantis tvartų planui, paplito iš vienos pusės prie tvartų besišliejantys diendaržiai. Kai kur Žemaitijoje išliko pusiau uždaras diendaržis tarp pastatų, Aukštaitijos šiaurės rytuose – uždaras vidinis diendaržis.

1995