diẽnpinigiai, komandiruotės išlaidų dalis, atlyginama komandiruotam darbuotojui pagal pase esančias žymas, kelionės bilietus ar kitus dokumentus.

LIETUVOJE Darbo kodeksas (2016, įsigaliojo 2017) nustato, kad darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai, jei jo komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną (pamainą) arba jis komandiruojamas į užsienį. Jei įmonė nusprendžia už vienos dienos komandiruotę dienpinigių nemokėti, tai turi būti numatyta darbo sutartyje, kolektyvinėje sutartyje ar įmonės vidaus taisyklėse, taip pat darbdavys gali kaskart siųsdamas darbuotoją į komandiruotę apie tai nurodyti komandiruotės įsakyme. Kai komandiruotė trunka ilgiau nei vieną dieną, mokama 15 % bazinės socialinės išmokos. Vykstant į užsienį už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, ir kitas buvimo užsienio valstybėje dienas dienpinigiai mokami pagal dienpinigių užsienio valstybėse normas, grįžtant iš užsienio už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, – pagal dienpinigių Lietuvos Respublikoje normą. Kai komandiruotė užsienio valstybėje trunka vieną dieną, išmokama 50 % dienpinigių užsienio valstybėje normos. Komandiruojamam asmeniui įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovo sprendimu gali būti išmokami papildomi dienpinigiai. Dienpinigiai mokami darbuotojui jam išvykus į komandiruotę.