dietilenglikòlis, 2,2‑oksidietanòlis, HOCH2CH2–OCH2CH2OH, eteris. Bespalvis, klampus, saldoko kvapo skystis. Molekulinė masė 106,12. Virimo temperatūra 245,8 °C, tankis 1116 kg/m3. Sugeria drėgmę, tirpsta vandenyje, mažesnės molekulinės masės alkoholiuose, glikoliuose, acetone. Būdingos ir glikolių, ir eterių cheminės savybės: su karboksirūgštimis sudaro esterius, su aldehidais ir ketonais – ciklinius acetalius. Gaunamas iš etilenglikolio arba kaip jo gamybos šalutinis produktas. Naudojamas esteriams, poliuretanams gaminti, tabakui drėkinti, dujoms džiovinti, kaip plastifikatorius, ekstrahentas. Dietilenglikolio dedama į antifrizus, hidraulinius skysčius, jame tirpinama nitroceliuliozė, poliesterinės dervos. Dirgina odą, patekęs į organizmą pažeidžia centrinę nervų sistemą, inkstus. Koncentracijos ribinė vertė ore 10 mg/m3, vandenyje 1 mg/l.