dietilèteris, etilèteris, (C2H5)2O, bespalvis savito kvapo skystis. Molekulinė masė 74,12. Virimo temperatūra 34,5 °C, tankis 713,8 kg/m3. Su vandeniu sudaro azeotropinį mišinį (98,74 % dietileterio; virimo temperatūra 34,15 °C), tirpsta etanolyje, benzene, kituose organiniuose tirpikliuose. Dietileteris – vienas tipiškiausių eterių. Susidaro kaip šalutinis produktas hidratuojant etileną (eteną) iki etanolio. Naudojamas nitroceliuliozei (gaminant bedūmį paraką), riebalams, aliejui, dervoms tirpinti, kaip ekstrahentas plutoniui atskirti nuo jo skilimo produktų perdirbant branduolinį kurą, uranui išskirti iš rūdų. Vienas pirmųjų vaistų inhaliacinei narkozei sukelti.