difereñciniai mutai, muito mokesčiai importo arba eksporto prekėms, taikomi pagal skirtingus tarifus. Diferenciniai muitai naudojami siekiant tam tikrų ekonominių tikslų. Importo diferenciniai muitai saugo šalies vidaus gamintojus nuo užsienio bendrovių konkurencijos, yra atsakomoji priemonė prieš diskriminacinius kitų valstybių ar jų grupių veiksmus, antidempingo priemonė į šalį importuojamoms prekėms, kurių eksporto kainos mažesnės už panašių prekių kainas eksportuojančiosios valstybės vidaus rinkoje. Taikant eksporto diferencinius muitus (daugiausia ekonomiškai silpnose ir pokomunistinėse šalyse) ribojamas kai kurių prekių (pvz., žaliavų) išvežimas iš šalies. Importo diferenciniai muitai yra plačiau paplitę, tačiau taikomi vis rečiau dėl ekonomikos globalizacijos – Europos Sąjungos plėtros, Pasaulio prekybos organizacijos veiklos, įvairių regioninių ekonominių sąjungų kūrimosi. Pvz., Europos Sąjungos šalys importo diferencinių muitų netaiko kitų Europos Sąjungos šalių prekėms, Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių daugeliui prekių, vienpusiškai mažina muitų tarifus iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalių importuojamoms prekėms.

Lietuva nuo 1993 taiko apsaugojamuosius muitus importuojamam cukrui, aliejui ir kitoms prekėms, antidempingo muitus importuojamam cementui ir kitoms prekėms; eksporto muitai kurį laiką buvo taikomi padarinei medienai, odos žaliavai.

2687