digntorius (lenk. dygnitarz < lot. dignitas – orumas), 15–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aukšto rango valstybės pareigūnas.

Prielaidos naujoms pareigybėms atsirasti klostėsi 14 a. antroje pusėje, kai skaidėsi stambiausiųjų vietininkų ir svarbiausiųjų pilių valdytojų pareigybės. Skaidą spartino Lietuvos krikštas ir Lenkijos pavyzdžiu 1413 įsteigtos pirmosios Vilniaus ir Trakų vaivadų ir kaštelionų pareigybės. Ilgainiui jos buvo įteisinamos įstatymais, jų daugėjo.

15–18 a. buvo kelios dignitorių grupės: didieji, arba krašto, arba Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (kancleris, etmonas, maršalka, iždininkas), provincijų (vaivada, kaštelionas), didžiojo kunigaikščio rūmų (arklidininkai, kalavijininkas, medžiokliai, stalininkas, taurininkas, tiltininkas, virtuvininkas ir kiti; lentelė), apskričių (pavietų) ir bažnytiniai. Jie sudarė Ponų Tarybos daugumą. Valsybės dignitorius skyrė valdovas. Dalis dignitorių, daugiausia didžiojo kunigaikščio rūmų, 16–18 a., ypač po Liublino unijos (1569), tapo garbės titulu be realių funkcijų.

Nedidelių teritorinių dignitorijų (apskričių dignitoriai) užuomazga siejama su vėliavininkų atsiradimu; jie istorijos šaltiniuose minimi nuo 15 a. antrojo ketvirčio, bet tik 16 a. antroje pusėje susidarė jų sistema.

1768 paskelbtas oficialus Abiejų Tautų Respublikos didžiųjų dignitorių ir rūmų dignitorių sąrašas. Jame nėra tokių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dignitorių (vaiskio, rūsininko, geometro, butų skirstytojo, kamarninko), kokių nebuvo Lenkijoje. Dignitorių pareigybė panaikinta 1795 žlugus Abiejų Tautų Respublikai.

-dignitorija; -dignitoriai

Lent. LDK rūmų dignitoriai (pagal 1768 sąrašą)
dvasinis sekretorius
pasaulietinis sekretorius
dvasinis referendorius
pasaulietinis referendorius
pakamaris
didysis raštininkas
kiemo iždininkas
vėliavininkas
kardininkas
arklidininkas
virėjas
stalininkas
pataurininkis
raikytojas
pastalininkis
taurininkas
medžioklis
lauko raštininkas*
sargybinis
stovyklininkas*
instigatorius
kiemo vėliavininkas
paarklidininkis
kiemo medžioklis
lauko sargybinis
lauko stovyklininkas

* turėjo daugiausia pareigų

683

2661