dijõkas, djãkas, 14–17 a. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir jo pareigūnų kanceliarijų dokumentų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarine slavų kalba (senoji baltarusių kalba) rašovas, žemesnysis raštininkas. Raštininko vadovaujamas atlikdavo svarbiausią darbą surašant ir nurašant dokumentus. Pamokydavo naujus dijokus. 15–17 a. dijoku buvo vadinamas ir pono, turtingo bajoro raštininkas bei rašovas.

683