dikariònas (di… + gr. karyon − riešutas), grybų hifai arba micelis, turintis toje pačioje ląstelėje du skirtingos kilmės (kamienų) haploidinius branduolius. Dikariono branduoliai nesusilieję (tai nėra tikrasis diploidas), bet pasireiškia genų sąveika, būdinga tikriesiems diploidams (pvz., dominavimas). Grybų ląstelėse gali būti ir keli nesusilieję branduoliai − polikarionas. Genetiškai skirtingų branduolių dikarionas vadinamas heterokarionu, tapačių − homokarionu. Dikarionas būdingas Basiomycota ir Ascomycota genčių grybams.

3163