dimeñsija (lot. dimensio – matmuo), tam tikras su geometrine figūra susijęs sveikasis skaičius – jos topologinis invariantas. Pvz., taško dimensija yra 0, tiesės – 1, plokštumos – 2, sferos – 3. Analizinėje geometrijoje figūros dimensija lygi koordinačių, reikalingų figūros taško padėčiai nustatyti, skaičiui. Pvz., tiesėje taško padėtį nustato 1 koordinatė, plokštumoje – 2, erdvėje – 3. Paprasčiausios n dimensijų figūros yra n‑matės daugdaros. Vektorinės erdvės X dimensija vadinamas tos erdvės bazės vektorių skaičius ir žymimas dim X.