dimorfzmas (di… + gr. morphē – forma), medžiagos savybė būti dviejų kristalinių formų (modifikacijų), kurios skiriasi viena nuo kitos kristalinės gardelės atomų išsidėstymu; vienas polimorfizmo atvejų.